Zutphen

Antje Bosch

Ze is omgekomen tijdens het mislukte Engelse bombardement op de IJsselbrug. Ze was de dochter van Gezina Johanna Lourens en Sietse Bosch, steenhouwer. Het gezin woonde op de Oude Wand 23a. 

Arie Barto

Hij was getrouwd met Bertha Caroline Marie Josephine Gadet. Ze woonden op de IJsselkade 7. Hij was leeraar machineschrijven en stenografie 'voor het Nederlandsch en de Moderne talen'.

Pagina's