Kolenstraat 11a

Weggevoerd van Kolenstraat 11a:
Gerrit Johannes Hendrikus van Dongeren ☉ Zutphen, 8 november 1888 † Dachau, 18 juni 1942
Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Naam koper Adres
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder