Teniersstraat 35

Weggevoerd van Teniersstraat 35:
Maurits van Thijn ☉ Wageningen, 4 mei 1891 † Nijmegen, 16 november 1943
Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Maurits van Thijn Tenierstraat 35 Zutphen
Naam koper Adres
F.D. Croes Breda
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.4200,00 G.W. Vaags P.J. Claase