Teniersstraat 17

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Maurits van Thijn Zutphen
Naam koper Adres
T.D. Croes u. Gen. Breda
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.3800,00 G.W. Vaags P.J. Claase