Frans Halslaan 34

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Salomon Hanouwer Zutphen
Naam koper Adres
J.M. Klem Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.4750,00 H. Capel P.J. Claase