Reinmakershoek 2

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
C. v. Gelder Zutphen|Doetinchem
Naam koper Adres
H.G. Hiemstra Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.2000,00 H. Capel P.J. Claase