Graaf Ottosingel 137

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Salomon Hanouwer Zutphen
Naam koper Adres
A.J. Konijnenberg Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.2800,00 G. Kroeb P.J. Claase