Weg naar Laren 20

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Louis Koppel Den Haag
Naam koper Adres
B.A.J. Tomassen Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.7000,00 H. Capel P.J. Claase