Sprongstraat 11

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Abraham Weijel Zutphen
Naam koper Adres
H.G. Hiemstra Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.9000,00 H. Capel P.J. Claase