Polsbroek 156

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
A.S. Noach u. Gen.
Naam koper Adres
G.J. Boelink Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.600,00 G. Kroeb Anbo Ar.