Sloetstraat 15

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Salomon Hanouwer Nieuwstad 103 Zutphen
Naam koper Adres
J.G. Tesink Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
maandag, 2 augustus, 1943 fl.8000,00 H. Capel P.J. Claase