Jan Steenstraat 33

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Maurits van Thijn Tenierstraat 35 Zutphen
Naam koper Adres
J. Koek-Weitkamp Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
zondag, 2 mei, 1943 fl.3800,00 H. Capel P.J. Claase