Salomon Lipschits

3 augustus 1906 te Zutphen Nederland ✡ 28 februari 1943 te Auschwitz.
Salomon woonde Sprongstraat 13 en bereikte de leeftijd van 36 jaar.
Beroep: Fruithandelaar

Salomon was de zoon van Gabriel Hartog Lipschits, lompensorteerder, en Heintje de Leeuwe.

Aanvullende gegevens: klik op de termen hier beneden voor meer informatie.
Meer informatie over Salomon Lipschits op http://www.joodsmonument.nl/person/444004/nl.