Sebilla Koppel

10 februari 1923 te Zutphen Nederland ✡ 31 januari 1943 te Auschwitz.
Sebilla woonde Vispoortplein 14 en bereikte de leeftijd van 19 jaar.
Aanvullende gegevens: klik op de termen hier beneden voor meer informatie.
Meer informatie over Sebilla Koppel op http://www.joodsmonument.nl/person/443966.