Kuiperstraat 43

Weggevoerd van Kuiperstraat 43:
Aron Krukziener
Elisabeth Nora Krukziener (Cutzien) ☉ Zutphen, 12 april 1927 † Auschwitz, 17 september 1943
Jane Henriëtte Krukziener (Cutzien) ☉ Zutphen, 28 augustus 1933 † Sobibor, 11 juni 1943

Het oorspronkelijke pand bestaat niet meer.

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Aron Krukziener Zutphen
Naam koper Adres
H.G. Hiemstra Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
fl.6200,00 H. Capel Anbo Arn.